picture

 

Visi & Misi


VISI

Ke arah menjadikan model pusat kemajuan komuniti.

 

MISI

Kami komited untuk meningkatkan kualiti hidup komuniti melalui tadbir urus yang baik.