Kejuruteraan

 

Kejuruteraan


FUNGSI BAHAGIAN KEJURUTERAAN

  • Membina dan menyelenggara jalanraya, sistem perparitan dan saliran
  • Menyediakan dan mempertingkatkan kemudahan-kemudahan asas
  • Menaiktaraf kampung dan menggalakkan kegiatan ekonomi yang berdaya maju
  • Memproses penerimaan pelan bangunan
  • Memproses permohonan permulaan kerja awal binaan
  • Memproses pengeluaran sijil kelayakan menduduki
  • Mengindahkan Bandar dengan menanam serta memelihara pokok-pokok bunga dengan landskap yang menarik
  • Menyediakan kemudahan-kemudahan awam seperti sukan mini stadium, perhentain bas dan perpustakaan
  • Mengurus sebutharga/tender kerja, projek dan mengurus sistem trafik