Jawatankuasa Kewangan, Pengurusan Sumber dan Tujuan Am