Kewangan


FUNGSI SEKSYEN KEWANGAN

Pengurusan Hasil

 • Menerima kutipan hasil Majlis menerusi kaunter pembayaran
 • Memperakaunan hasil-hasil yang diterima pada setiap hari
 • Memastikan hasil-hasil kutipan dimasukkan ke bank setiap hari Pengurusan Perbelanjaan
 • Memproses pesanan Majlis ( Local Purchase Order / Service Order ) yang telah disediakan oleh setiap bahagian/unit dan diluluskan oleh Setiausaha
 • Memastikan perbelanjaan adalah dalam lingkungan had belanjawan yang telah ditetapkan
 • Memproses baucar-baucar pembayaran mengikut invois / bil yang diterima
 • Mencetak cek untuk diedarkan kepada pembekal
 • Mengurus penggantian cek sekiranya terdapat cek batal

Perakaunan

 • Memperakaunkan hasil dan perbelanjaan Majlis
 • Membuat sebarang pembetulan akaun ( sekiranya ada )
 • Menjana laporan bulanan untuk diserahkan kepada Audit dan setiap bahagian/unit bagi tujuan pengemaskini akaun
 • Membuat penyata penyesuaian akaun
 • Menyediakan permohonan pindahan ( virement ) dan penambahan ( supplementary provision ) peruntukan dalam anggaran perbelanjaan tahunan.

Penggajian dan Pinjaman

 • Menguruskan pembayaran gaji bagi pekerja bergaji bulan dan gaji menerusi pesanan kerja ( service order )
 • Mengurus pembayaran tuntutan perjalanan kakitangan
 • Memproses permohonan pinjaman / pendahuluan khas kakitangan
 • Membuat penyelarasan gaji/ bayaran bonus ( sekiranya ada )

Pengurusan Aset dan Inventori

 • Mengurus penerimaan pendaftaran aset dan inventori
 • Mengurus laporan pemeriksaan
 • Mengurus penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan aset dan inventori
 • Mengurus pelupusan kehilangan dan hapuskira aset dan inventori