Jawatankuasa Perancangan, Pembangunan dan Kerja Awam