Jawatankuasa Pembangunan Komuniti, Alam Sekitar&Pelancongan