Peristiwa

<< SENARAI ATURCARA

Mesyuarat Jawatankuasa Majlis Daerah Simunjan 2020

1) Mesyuarat Jawatankuasa Perlesenan, Kesihatan Awam dan Kawalan Penjaja Bil. 1/2020

2) Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Komuniti, Alam Sekitar dan Perlancongan Bil. 1/2020

Tarikh: 12 Feb 2020
Tempat: Bilik Mesyuarat, Majlis Daerah Simunjan
Penganjur: Majlis Daerah Simunjan