Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
 BM  | EN
 
 
 
 
Last Update: 14 Dec 2018
Version 8.1.2
 
EnforcementEnforcement

FUNGSI BAHAGIAN PENGUAT KUASA

 • Memberi perkhidmatan pengawalan dan bantuan am kepada Majlis
 • Menguatkuasakan undang-undang Majlis yang berhubungkait dengan halangan dan kacau ganggu awam
 • Menyelia taman-taman rekreasi Majlis
 • Menguatkuasa undang-undang penjagaan kebersihan ke atas :
  • Orang Awam
  • Peniaga dan Penjaja
  • Penghuni atau pemilik premis
 • Menjalankan operasi menghentikan kegiatan-kegiatan haram seperti pengemis dan perosak harta benda awam ( vandalism )
 • Menjalankan pengawasan seperti mana diagihkan dalam senarai tugasan yang disediakan oleh ketua jabatan dengan merujuk kepada peruntukan undang-undang Majlis atau dasar-dasar Majlis.