Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
 BM  | EN

Last Update: 26 Mar 2019
Version 8.2.0a
Client Charter
2011|2016|2017|2018|

Memberi respon kepada pengadu dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dan status perlaksanaan tindakan
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Achievements
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Permohonan pelan bangunan yang lengkap akan diproses dan dikemukakan kepada agensi luar / seksyen da
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Achievements
100%
100%
100%
0%
0%
0%
50%
100%
100%
100%
100%
0%

Pelan bangunan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Majlis dalam tempoh tidak melebihi empat belas (14)
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Achievements
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
0%

“Occupation Permit" hendaklah dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Achievements
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Semua tuntutan bayaran dibayar dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Achievements
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Sampah domestik dikutip sekurang-kurangnya dua (2) kali seminggu dan mengikut jadual kutipan yang di
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Achievements
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Buku baru yang diperolehi melalui perolehan Pihak Berkuasa Tempatan dan pinjaman berkelompok diprose
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Achievements
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Mengambil tindakan susulan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja ke atas setiap kesalahan / pelanggaran
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Achievements
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Keputusan permohonan lesen perniagaan dikeluarkan dalam masa tiga (3) hari bekerja.
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Achievements
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Bil cukai taksiran dihantar kepada pelanggan selewat-lewatnya pada 30 April dan 30 September pada se
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Achievements
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Minit Mesyuarat Majlis hendaklah disediakan dan diedarkan dalam masa tujuh (7) hari bekerja.
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Achievements
100%
100%
50%
100%
33.33%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Sekurang-kurangnya 95% pegawai Gred 22 dan ke atas menghadiri latihan sekurang-kurangnya 42 jam seta
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Achievements
10%
20%
40%
50%
50%
60%
80%
50%
100%
100%
100%
0%

Melaksanakan program pembangunan komuniti bersama penduduk / badan bukan kerajaan mengikut jadual ya
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Achievements
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Sekurang-kurangnya lapan puluh lima peratus (85%) jumlah projek pembangunan yang diluluskan siap dil
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Achievements
80%
80%
85.71%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%